Principalele activități detaliate

0
5335

Din obiectivul de activitate CONCAS S.A. redăm mai jos câteva principale activități:

 • Executarea lucrărilor de construcții montaj la locuințe, blocuri de locuințe sociale, construcții industriale, agricole, cu instalațiile aferente, construcții reparații clădiri cu specific feroviar (inclusiv peroane), drumuri, alimentari cu apa, canalizări, gaze, amenajări hidrotehnice;
 • Producție industriala pentru lucrările din specificul activității (prefabricate din beton, betoane, mortare, confecții metalice, fasonare si asamblare de otel beton, confecții din lemn, tâmplărie, tinichigerie, produse de balastiera );
 • Proiectarea si întocmirea documentațiilor de execuție pentru lucrările de construcție si instalații enumerate mai sus;
 • Prestării de servicii cu utilaje si mijloace de transport in domeniul construcțiilor precum si reparații capitale si curente la toata gama de utilaje si mijloace de transport specifice construcțiilor;
 • Activități de laborator de incercari distructive si nedistructive pentru materiale de construcții, prefabricate din beton, betoane, mortare, cimenturi.

Obiect de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile actului constitutiv)

 • Extracția si livrarea agregatelor pentru balastiera – cod CAEN 0812
 • Fabricarea elementelor din beton pentru constructii – cod CAEN 2361
 • Fabricare si livrare betoane si mortare – cod CAEN 2363; 2364
 • Executie constructii metalice si parti componente – cod CAEN 2511; 2512
 • Lucrari de organizare de santier si pregatire teren – cod CAEN 431
 • Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, reparatii, transformari si consolidari   – cod CAEN  4120
 • Constructii hidrotehnice – cod CAEN 429
 • Lucrari de constructii a drumurilor, podurilor si tunelurilor – cod CAEN 4211;4213
 • Lucrari de instalatii si izolatii apa, gaze, canalizare, agent termic, montaj contoare aferente – cod CAEN 432
 • Lucrari de finisaje – cod CAEN 433
 • Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea – cod CAEN 7112
 • Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic – cod CAEN 9103