Politica de mediu

0
3795

CONCAS  S.A. specializată în lucrari de construcţii, instalaţii si execuţie materiale de construcţii, detinand statie de betoane si agregate si laborator de incercari, este conştientă de impactul generat de activităţile, produsele şi serviciile sale asupra mediului şi de faptul că prevenirea poluării mediului reprezintă o parte importantă din responsabilităţile ce–i  revin faţă de angajaţi, clienţi şi public.

Implementarea unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 (integrat cu sistemul de management al calitatii) ne angajeaza la prevenirea poluarii si la îmbunatatirea performantei noastre de mediu, la respectarea cerintelor legale, a reglementarilor de mediu si la alte cerinte pe care organizatia noastra le-a adoptat.

În acest sens, tot personalul societatii va actiona pentru atingerea obiectivelor referitoare la:

  • Desfasurarea activitatilor si a operarii echipamentelor si instalatiilor, într-un mod care protejeaza mediul, si eficient pentru reducerea emisiilor atmosferice si îmbunatatirea folosirii resurselor naturale si a energiei. Vom înregistra în mod continuu un progres masurabil în implementarea acestui angajament în cadrul tuturor operatiilor pe care le facem.
  • Imbunatatirea managementului deseurilor si a planificarii proceselor astfel încât sa reducem deseurile, sa le reciclam pe cât de mult posibil si sa le depozitam/eliminam într-o maniera sigura ori de câte ori ele nu pot fi refolosite.
  • Pregatirea pentru situatii de urgenta si pentru activitati care sa sprijine comunitatea locala pentru a-si îmbunatati demersul ei în directia pregatirii situatiilor de urgenta.
  • Evitarea contaminarii solului si a apei .
  • Conlucrarea cu clientul nostru si cu furnizorii pentru a asigura un comportament adecvat cu politica de mediu a societatii noastre.

Conducerea va monitoriza, analiza si revizui periodic obiectivele pe linie de mediu. Prezenta politica va fi adusa la cunostinta personalului propriu si a celui care lucreaza in numele organizatiei, precum si a celorlalte parti interesate prin afisare, postare pe site-ul www.concas.ro, si comunicare scrisa.

Conducerea societatii este responsabila pentru educarea, instruirea si motivarea angajatilor în sensul întelegerii si respectarii angajamentelor din cadrul politicii noastre de mediu.