LUCRĂRI DE INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII

0
3810
  1. Instalații Sanitare
  2. Instalații de Stingere Incendiu
  3. Instalații Termice
  4. Instalații de Ventilații
  5. Instalații Electrice
  6. Instalații de Detecție și Semnalizare Incendiu
  7. Instalații de Securitate (Supraveghere Video, Anti-efractie, Control Acces, Voce-Date)
  8. Instalații Hidroedilitare – Rețele de Alimentare cu Apă, Rețele de Canalizare Menajeră și Pluvială, Stații de Epurare, Separatoare de Hidrocarburi, Rezervoare de Apă Potabilă și Industrială
  9. Rețele de Distribuție a Gazelor Naturale
  10. Racorduri (branșamente) de Gaze Naturale