Centrul Multifunctional Lumina Verde

Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde” Ploieşti

Proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul „Poli de creştere

Valoarea finala a proiectului – 37.529.462,65 lei,
din care Contribuţia CJPH 16.909.929,31 lei

Obiectivele Centrului

Obiectivul General al Proiectului:
Promovarea dezvoltării durabile a mediului de afaceri prin crearea unei noi structuri de sprijinire a afacerilor

Obiectivele specifice:

1 – Dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor;
2 – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor şi studenţilor din mediul preuniversitar şi universitar;
3 – Promovarea conceptului de dezvoltare economică durabilă în mediul de afaceri;
4 – Promovarea activităţilor economice desfăşurate în Polul de Creştere;
5 – Promovarea conceptului „petrol şi energie verde”;
6 – Promovarea activităţilor economice tradiţionale (petrol şi energie); desfăşurate în Polul de Creştere;
7 – Dezvoltarea/susţinerea cooperării regionale, naţionale, transnaţionale.

Parerea noastra

O constructie foarte frumoasa, pe cadru metalic care va rezista in timp si va deservi intreprinzatorilor din Ploiesti.